ثبت فروشگاه

جهت ثبت فروشگاه خود ابتدا قوانین را مطالعه کنید

سپس فرم زیر را تکمیل کنید درصورت تاييد با شما تماس حاصل نماییم

[bws_google_captcha]

سیستم اینستاهزار(اطلاعات) بصورت ماهانه می باشد

برای فروشگاه هایی که در اینستاگرام فعالیت دارند

باید با مدیریت هماهنگ کنید

09901552489