کیف دریک من


مجموع دریک های من: [mycred_my_balance]
10 کاربر برتر که بیشترین دریک را دارند:

[mycred_chart_top_balances]


.


تاریحخچه کل دریک های بدست آمده:

[mycred_history user_id=”current” number=20]


انتقال دریک به کاربر دیگر(کد شناسه یا نام کاربری کاربر مورد نظر را وارد کنید و تعداد دریک که میخواهید انتقال بدهید) :

[mycred_transfer]


نمودار دریک های بدست امده:

[mycred_chart_balance_history]