فرم درخواست همکاری

تمام همکاری ها و درآمدزایی های هزار تاجر بصورت درصدی و پورسانتی می باشد و اگر علاقه و انگیزه به همراه پشت و کار تلاش داشته باشید تضمین میکنیم درآمد عالی خواهید داشت

لطفا فرم را با دقت کامل پر کنید