ارسال مقالات

خوشحال میشویم مطالب در مورد خرید و فروش های اینترنتی

و نحوه روابط در فضای مجازی مخصوصا در تلگرام و اینستاگرام مقالات آموزشی برای ما ارسال کنید

در صورتیکه بررسی شود با نام خودتان در بخش مقالات در سایت قرار خواهد گرفت

هر ماه به بهترین مقاله نویسان جایزه داده خواهد شد

 

ارسال مقاله