رنج زن بودن در گیلیاد

مارگارت اتوود در دنباله «سرگذشت ندیمه» چه می گوید؟ ۳۴ سال از انتشار رمان «سرگذشت ندیمه» اثر مارگارت اتوود می‌گذرد…